การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
การจัดการธุรกิจการบิน
การจัดการธุรกิจการประชุม
และนิทรรศการ

การจัดการธุรกิจโรงแรม
การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
 
 
 
function
 
  14 ก.พ. 59
Hacked By Krypton
วันที่14 ก.พ. 2559 เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป บริเวณวงเวียนภิรมย์รัตน์ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในการนี้คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง


 
  31 ธ.ค. 58
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการ ปั่นด้วยรักราชภัฏภูเก็ต Cycling With Love PKRU
เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงมาร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์และย่านการค้าสำคัญของเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559


 
ผศ.จิราพร ตัวแทนคณะฯ รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก Trainning Manager Hilton Hotel & Resorts
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน MOS OLYMPIC 2015 Thailand Championship
จดทะเบียน OTOP น้ำพริกปลาหยอง โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านคลอก ศึกษาวิถีชุมชน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านคลอก ศึกษาวิถีชุมชน  
 
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลจากโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลจากโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 ช่วงระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร 
 
  HRM จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 13 ชั้น 3 และ หน้าลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสม  
 
  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2558" 
 
  โครงการพัฒนาชุมชนแหลมพันวาอย่างพอเพียงด้วยน้ำพริกปลาหยอง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาชุมชนแหลมพันวาอย่างพอเพียงด้วยน้ำพริกปลาหยอง ตามโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.00 -17.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มัสยิดนู่รนอิสลามิยะห์ บ้านแหลมพันวา  
 
  ประชุมร่วมเครือข่ายน้ำพริกปลาหยอง โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว รอบชิงชนะเลิศ ปี 2557
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประชุมร่วมเครือข่าย โครงการพัฒนาชุมชนแหลมพันวาอย่างพอเพียงด้วยน้ำพริกปลาหยอง ตามโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 19.00-20.45 น. ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 
 
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2554 ระดับสาขาวิชา คณะ วจก.
- การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของบุคลากร
- คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นศ. วจก.
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับวจก | ข่าวสาร | ห้องภาพกิจกรรม |  บุคลากร  | บริการวิชาการ | ฐานข้อมูลศิษย์เก่า | งานวิจัย | ติดต่อเรา | เข้าสู่ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต :: pkru.ac.th
SUPPORT CENTER : EMAIL : pawimaster@yahoo.com
copyright 2012 MSPKU.COM all rights reserved. Design by performdesign.com.com